Välj ditt språk

William Booth uttryckte farhågor över det kommande seklet (i slutet på 1800-talet):

Religion utan den Helige Ande, Kristendom utan Kristus, Förlåtelse utan omvändelse,  Frälsning utan pånyttfödelse, Politik utan Gud, Himmel utan helvete.

Detta är mer relevant än någonsin. Gud är inte relativ, han ändrar inte sina villkor för att vi skall ärva evigt liv därför att förkunnelsen blivit fördunklad.