Välj ditt språk

"Hon är i himlen nu" På begravningar så verkar det som alla verkar komma till den eviga vilan och vi önskar att den döde skall få vila i frid. Jag vill inte döma någons bortgången, vi har inte heller rätt att avgöra vad som hände innan någon dog. Kanske Gud kom och uppenbarade sig i sista stund och personen i fråga var villig att tro och bekänna sina synder.

Räcker det med att gå i kyrkan, be till Gud och så klart förlåta sin nästa?

Räcker det inte med Joh3:16? (Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv.)

Det kristna livet startar med Joh3:16, att tro på Jesus innebär gemenskap med Gud, lydnad och helgelse.

Vi går på en smal väg

Matt 7:13-14 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

Luk13:23-27 Någon frågade honom: ”Herre, är det bara få som blir frälsta?” Han sade till dem: ”Kämpa för att komma in genom den trånga porten. Ty många, säger jag er, skall försöka komma in men inte kunna det. När husets Herre har stigit upp och stängt porten och ni står utanför och bultar och säger: Herre, öppna för oss, då skall han svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Då skall ni säga: Vi åt och drack när du var med, och du undervisade på våra gator. Men han skall svara er: Jag vet inte varifrån ni är. Gå bort ifrån mig, alla ni som bedriver orättfärdighet.

Vår kallelse är främst gemenskap med Gud. Det som bröts vid syndafallet skall upprättas igen. 1kor1:9 ”Gud är trofast som har kallat er till gemenskap med sin Son Jesus Kristus, vår Herre.” Gemenskapen med Gud är grunden för allt gudsliv, utan en levande relation till Gud så kan vi glömma helgelse och sann lydnad, inget av detta kommer att bli en verklighet.

Ouppgjord synd är ett hinder för oss att komma in i Guds rike:

Upp3:4-5 Men du har några få i Sardes som inte har smutsat ner sina kläder, och de skall vandra tillsammans med mig i vita kläder, ty de är värdiga. Den som segrar skall alltså bli klädd i vita kläder, och jag skall aldrig stryka ut hans namn ur livets bok utan kännas vid hans namn inför min Fader och hans änglar.

Upp 2:7 ”Åt den som segrar skall jag ge att äta av livets träd, som står i Guds paradis.” Seger över själafienden, dvs synden.

Judas är ett exempel på en som var med och botade sjuka (Mark6:7) men ändå levde i orättfärdighet, han gick evigt förlorad, Jesus kallade honom för en djävul (Joh 6:70)

Mark 9:45 ”Om din hand förleder dig till synd, så hugg av den! Det är bättre för dig att gå in i livet stympad än att ha båda händerna i behåll och komma till Gehenna, till elden som aldrig släcks.”

Ovilja till omvändelse: Heb 10:26-27 ”Men om vi syndar med vett och vilja sedan vi fått kunskap om sanningen, finns det inte längre något offer för synder, utan en fruktansvärd väntan på domen och en förtärande eld,” Läs även 4Mos 15:30-31 som har likande innebörd.

Ett rent hjärta är en förutsättning för att vi ska kunna se Gud. (Matt 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se Gud.) Följaktligen om vi inte har ett rent hjärta så skall vi inte se Gud. Har vi lite småsynder som hänger här och där? Det gör väl inget?

Gal 5:19-21 ”Köttets gärningar är uppenbara: de är otukt, orenhet, lösaktighet, avgudadyrkan, svartkonst, fiendskap, kiv, avund, vredesutbrott, gräl, splittringar, villoläror, illvilja, fylleri, utsvävningar och annat sådant. Jag säger er i förväg vad jag redan har sagt: de som lever så skall inte ärva Guds rike.”

Paulus beskriver kampen som pågår mellan kött och ande i Romarbrevet 7. Att man gör det man hatar, dvs köttsliga gärningar kommer från synden som bor i människan. Att det finns en syndig natur i människan och vi har tendenser att falla för synden är inte samma sak som att vi är helt förlorade för att vi inte hunnit döda köttet till 100%. Fortsättningen och lösningen finner vi i Romarbrevet 8:1 ”Så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus.” Vissa eng. Översättningar har ett tillägg för den som inte lever efter köttet men efter Anden. I vår svenska över sättning hittar vi det längre ner: att genom Anden döda köttets gärningar osv.

Vårt mål som kristna är att vara utan fläck: 1Tess5:23 ”Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande, själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.”

Hur gör man för att bli fri från syndens band? I vissa fall räcker det att välja Andens väg som Guds Ord talar om, vi väljer helt enkelt den väg som är rätt enligt Guds Ord. Eller vi blir påminda av Den Helige Ande om vad vi ska välja. Hela grunden för förlåtelse för synder är bekännelse, att ta upp synden i ljuset för att syndens makt skall brytas. Bekännelse är i grunden inför någon annan människa och Gud. Det kostar dig ingenting av din stolthet av att i ensamhet bekänna dina synder inför Gud som du inte vågar tala om för någon människa. Jak6:16 ”Bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra, så att ni blir botade.”Jag tror inte man har förståelse för denna versen förrän man börjat praktisera ”bikt” i sin rätta bemärkelse.

Olydnad…

Matt7:21-23 ”Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa!”

Några menade att de lytt Gud men levde kvar i sin orättfärdighet som är olydnad mot Guds Ord.

Luk 9:25 Vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men förlorar sitt liv eller själv går förlorad?

Finns det hopp?

Det finns hopp, Gud är för dig och älskar dig, den han älskar tuktar han (Heb12:6).

Fil 1:6 Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också skall fullborda det intill Kristi Jesu dag.

Håll ditt hjärta rent, lev i lydnad till Gud och håll dig nära honom så kommer allt bli bra.