Välj ditt språk

Jag lyssnade på en intervju av någon som väl representerar en viss typ av förkunnelse som många har kritiserat. Några av de punkter som de kritiserats för har varit obefogade efter att jag lyssnat till intervjun. Jag vill inte nämna sammanhang eller person eftersom det inte har med artikeln att göra, det är företeelsen i sig som jag är ute efter. Nu har det gått tre år sedan jag lyssnade på intervjun och nu har jag lyssnat på den igen, för att kolla att jag inte missuppfattat något. Under denna tiden har jag kommit fram till en sak: En teologisk drift öppnar för en ny. Man började med att säga: “Vi behöver inte lagen, den hör till det gamla förbundet”. Det går att förkunna evangelium utan lagen, men det är en rejäl teologisk drift, vilket jag skall ta upp senare. Lagen är god om man brukar den rätt (1Tim1:8). Det kanske inte var avsikten från början att det skulle kunna bli någon teologiska drift, men för att det blivit lätt att missuppfatta förkunnelsen så har resultatet ändå blivit det.

Nu när jag har hört några fler förkunnare från denna teologiska inriktning så har jag förstått att det drivit iväg mer och uttalanden som: “du har blivit helgad genom det Jesus gjorde på korset, det är inget mer du kan göra, allt är klart, du kan inte bli bättre, himlen är öppen för dig”, “Genom Jesus har du blivit helgad*”. Sådana uttalanden kan tolkas lite olika beroende på vem som lyssnar. Jag tror att man bör vara tydlig med vad man menar och inte försöka förklara sig med att det är lätt att missförstå saker.

*Helgad i den bemärkelsen att personen har blivit befriad från synd.

Vart har vi hamnat?

Steg 1 vi behöver inte lagen därför att den är jobbig för oss och vi vill inte stöta oss med människor.

Steg 2 vi behöver nog inte helgelsen heller för den är en jobbig process för oss själva och det är jobbigt att bekänna synd och omvända sig.

 

Vi har hamnat precis där Guds Ord talar om: människan i den sista tiden.

2 Tim 4:3 Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå utmed den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen.

Man tål inte Guds Ord i sin fullhet längre.

2 Tim 3:1-5 Det skall du veta att i de sista dagarna skall det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvalleraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De skall älska njutning i stället för Gud och ha ett sken av gudsfruktan men förneka dess kraft. Håll dig borta från dem!

Att förneka Guds kraft är precis vad man gör när man inte tar helgelsen på allvar längre. Guds kraft att förvandla oss i helgelseprocessen (bla bikt). Man ska acceptera synd i stället för att bli satt fri från den. Sann nåd är inte att leva kvar i synd, det är att bli befriad från synd.