Välj ditt språk

Varför är detta budskap viktigt? Har det med evangelium att göra?

*  Det finns kristna som inte tror på helvetet.

*  Det finns de som tror att alla blir frälsta förr eller senare.

*  Vi måste förstå människans totalt förlorade tillstånd utan Gud.

*  Vi måste som kristna inse hur viktigt det är med att leva i renhet och lydnad inför Gud för att själva inte gå förlorade.

*  Finns inte helvetet så finns det inget att bli räddad ifrån.

 Det finns två platser av fördärv: den som är nu och den som kommer. Det som är nu är helvetet (har flera benämningar), den platsen är ett fängelse och tillhåll för demoner. Den platsen är avsedd för demoner 2Petr2:4.

Den som kommer sedan är eldsjön då djävulen och alla som följt honom ska kastas i den eviga elden, den är också avsedd för demoner. Matt25:41 Sedan skall han säga till dem som står på den vänstra sidan: Gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar.

Ondskan går från fängelse till evigt straff, dock är inte ondskan helt innestängd som vi kan läsa längre ner. Ingen av dessa platser är avsedda för människan, men människan har fallit under synden och slav under synden, därför måste vi inse en människans totalt förlorade tillstånd om denne dör utan att tillhöra Gud.

Helvetet är inte samma sak som den brinnande eldsjön som kommer efter domen. Upp 20:13-15 Och havet gav igen de döda som fanns i det, och döden och helvetet gav igen de döda som fanns i dem, och var och en dömdes efter sina gärningar. Döden och helvetet kastades i eldsjön. Detta, det vill säga eldsjön, är den andra döden. Om någon inte fanns skriven i livets bok kastades han i eldsjön.

Finns helvetet nu? Luk 16:23-24 När han plågades i helvetet, lyfte han blicken och fick se Abraham långt borta och Lasarus hos honom. Då ropade han: Fader Abraham, förbarma dig över mig och skicka Lasarus att doppa fingerspetsen i vatten för att svalka min tunga, ty jag plågas i denna eld.

Har helvetet med (synden/döden) djävulen att göra? Mark 16:18 Jag säger dig: Du är Petrus, och på denna klippa skall jag bygga min församling, och helvetets portar skall inte få makt över den.

Upp 6:8 Och jag såg, och se: en gulblek häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom.

Jesus har besegrat satan på korset, därför har han fått nycklarna till hans rike.

Upp 1:17-18 När jag såg honom föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: ”Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Är döda människor och demoner på samma ställe?

Rom10:6-7 Men den rättfärdighet som kommer av tron säger: Fråga inte i ditt hjärta: Vem skall fara upp till himlen? – det vill säga för att hämta ner Kristus eller: Vem skall fara ner i avgrunden? – det vill säga för att hämta upp Kristus från de döda.

Svar: ja.

Ps88:11-13 Gör du under för de döda, kan skuggorna stiga upp och tacka dig? Sela. Förkunnar man i graven din nåd, i avgrunden din trofasthet? Känner man i mörkret dina under, din rättfärdighet i glömskans land?

2Petr2:4 Ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor, för att de skulle hållas i förvar till domen.

Luk8: 31 Och de bad Jesus att han inte skulle befalla dem att fara ner i avgrunden.

Upp9:11 Som kung över sig har de avgrundens ängel, som på hebreiska kallas Abaddon och på grekiska Apollyon.

Upp11:7 Och när de har fullgjort sitt vittnesbörd, skall vilddjuret som kommer upp från avgrunden strida mot dem och besegra och döda dem.

Upp17:8 Vilddjuret som du såg, det var och är inte mer. Det skall stiga upp ur avgrunden och går sedan i fördärvet. De invånare på jorden som inte har sina namn skrivna i livets bok från världens grundläggning, de skall förundras när de ser vilddjuret, eftersom det var och inte är men skall komma.

Upp20:1-3 Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, den gamle ormen, det är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år. Sedan kastade ängeln honom i avgrunden, stängde till den och förseglade den över honom, för att han inte längre skulle bedra folken, förrän de tusen åren har nått sitt slut. Därefter skall han släppas lös för en kort tid.

Vem/vad är det som plågar i helvetet? Mark9:47-48 Och om ditt öga förleder dig till synd, så riv ut det! Det är bättre för dig att gå in i Guds rike med ett öga än att med båda ögonen i behåll kastas i Gehenna, där deras mask inte dör och elden inte släcks.

Vem hämtar oss när vi dör?

Luk16:22 Så dog den fattige och fördes av änglarna till platsen vid Abrahams sida.

Judas v9 Men när ärkeängeln Mikael tvistade med djävulen om Moses kropp, vågade han inte uttala någon smädande dom över honom utan sade: ”Må Herren straffa dig.”

Vad säger vittnesbörden om evigheten?

Det finns ett antal vittnesbörd om både himlen och helvetet. Alla är inte exakt lika, himlen innehåller så mycket. Om helvetet finns det även ett antal personer som kan vittna om plågan där.

Det finns även falska vittnesbörd om evigheten. Som en satanist som menade sig besökt helvetet och sagt att det var varm och skönt där. Naturligtvis är djävulen en lögnens fader för alla, han visar inte sanningen om mörkret för någon förrän du är helt fast och det är för sent.